درباره پروژه

سازه ی ساختمان

بلوکها در  لئو رزیدنس

تمامی بلوکهای استفاده شده در ساختمان لئو از بلوکهای سبک لیکا میباشد. که یکی از مهمترین فراوردههای لیکای ایران است. این بلوک از مخلوط سبک دانه با سیمان و آب به دست می آید. ضخامت جداره بلوک های توخالی برای بهره گیری بیشتر از ویژگی های عایق کاری آن ها بیش از بلوک های سیمانی معمولی است. که این افزایش بخاطر وزن بسیار کم بتن مصرفی اثر چندانی بر وزن نهایی بلوک ندارد.
بلوک های سبک لیکا در انواع مختلف دیوارهای پیرامونی و تیغه ای تولید شده و دارای کاربردهای گسترده ای در انواع دیوارهای پوشش خارجی جداکننده، نما، دوجداره، عایق، ضد آتش و نیز سقف های سبک بتنی می باشد.

ساختمانی هوشمند و زیبا با بهترین متریال و امکانات رفاهی

DNN