درباره پروژه

سازه ی ساختمان

سقفها در  لئو رزیدنس

در اکثر ساختمانهای امروزی به دلیل داشتن اسکلت فلزی یا بتنی وظیفه باربری به عهده ساختمان میباشد و اکثر دیوارها غیرباربر هستند. اما علیرغم نداشتن وظیفه باربری و عملکرد سازه ای باید دارای حداقل مقاومت جهت پایداری در مقابل عوامل زیر را داشته باشد:


  1. باید توانایی تحمل وزن دیوار را داشته باشد.
  2. باید توانایی تحمل وزن یا بار استاتیکی قطعات نما، پلاستر و سایر قطعات الحاقی مانند قفسه و کابینت نصب شده بر روی دیوار را داشته باشد. ضمنا تحمل باربری وزن قطعات و یا سنگ نصب شده بر روی دیوار که توسط اسکوپ ها یا ملات به دیوار منتقل میشود را داشته باشد.
  3. مقاومت کافی در برابر ضربات مخصوصا ضربات عمود بر صفحه دیوار را داشته باشد. از رایج ترین این ضربات تکان های ناشی از باز و بسته کردن درب و پنجرههای ساختمان است.
  4. تحمل ایستایی در برابر نیروهای پایدار استاتیکی و فعال دینامیکی باد را داشته باشد.
  5. مقاومت کافی در برابر تغییر شکلهای ناشی از انقباض و انبساط حرارتی و تغییر شکلهای ارتجاعی را داشته باشد.

ساختمانی هوشمند و زیبا با بهترین متریال و امکانات رفاهی

DNN