درباره پروژه

سازه ی ساختمان

سقفها در  لئو رزیدنس

سقفهای سازه از سقف پیشرفته عرش فولادی با رعایت کلیه موارد مقررات ملی ساختمان مربوطه استفاده شده است. و قبل از بتن ریزی توسط میلگردهای پادآتش در مقابل آتش سوزی نیز مسلح گردیده است. همچنین لرزش سقف به میزان فرکانس آن بستگی دارد. در مقرررات ملی ساختمان حداقل فرکانس قابل قبول عدد 5 می باشد که در طراحی ساختمان لئو این عدد 6 در نظر گرفته شده است که بسیار سخت گیرانه می باشد و لازم به ذکر است در خصوص فرکانس سقف فاصله عدد 5 تا 6 ، فاصله بسیار زیادی است که این امر با قراردادن دو شبکه ی میلگرد بر روی سقف اجرا گردیده است. وجود این میلگردها به صورت همزمان علاوه بر کنترل و بالابردن فرکانس در بحث مقاوم سازی در برابر حریق نیز کارایی دارد.

ساختمانی هوشمند و زیبا با بهترین متریال و امکانات رفاهی

DNN